Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

Ένα μικρό παράδειγμα οικονομικής πολιτικής "αποσυμφόρησης" από την Ιαπωνία

“Measures to counter difficulties in people’s daily lives” —Outlines of economic countermeasures for the Japanese people— October 30, 2008


1.Countermeasures against difficulties in daily life

① Fixed-sum tax reduction, etc. (stipend method) 2 trillion yen (total expenditure)

② nursing care and childcare

--raise compensation for nursing care by 20,000 yen/month; secure 100,000 nursing care workers
--increase use of childcare services by infants under 3 years by 50%
--special allowance for child-rearing from second child onwards: 36,000 yen/year
--maternity checkups to be made free (14 times)

③ employment

--reduction of unemployment insurance premiums (rebate of c.20,000 yen per average household in FY‘09)
--employment promotion measures
--encouraging regular employment of older “freeters” (irregular and part-time or casual employees)
--creation of new employment (through sales of locally-produced goods, elderly care, etc.)

④ tax reduction concerning mortgages, etc.)

--tax reduction for mortgages on biggest scale ever (deductible sums); tax reduction for home remodeling
--relaxation of floor-area ratio requirements for energy-saving office buildings to be built

⑤ requests to utility companies to reduce fee increases for power and gas supplies and to level fees among various companies

2.Enhancing resourcefulness of MSMEs and other companies; finance-related measures

①countermeasures against cash-flow difficulties: safety net finance totaling 30 trillion yen

--emergency credit guarantees: total to be raised from a maximum of 6 trillion to a maximum of 20 trillion yen
--emergency credits from government-affiliated financial institutions: total to be raised from a maximum of 3 to a maximum of 10 trillion yen

② tax system conducive to bolstering growth

--immediate and full depreciation of new-energy and energy saving-related investments
--tax reductions for medium- and small-sized companies
--promotion of reflows of overseas income (17 trillion yen) to Japan

3. The regions

① reduction of highway tolls

--“only 1,000 yen on weekends however far you go”; “30% off in daytime on weekdays too”

② 1 trillion yen to be allocated to the regions upon reallocation of tax revenues from road projects to general purposes

③ regional infrastructure to be developed in a manner tailored to local needs through the use of “regional revitalization subsidies”

4.Mid-term Program on Fiscal Revenues and Government Finances

① No deficit-financing bonds for these economic countermeasures. Reserves in special-purpose government accounts, etc. to be used.

② Basic structure of Mid-term Program

--During the period up to three years considered necessary for economic recovery, taxes to be reduced for a limited duration
--After the economic situation has improved, fundamental reform of the tax system, including the consumption tax, shall be promptly launched, so as to ensure fiscal discipline as well as social security that enables peace of mind. This to be implemented in stages until the mid-2010’s.
--At the end of 2008, an “Overall Image of Fundamental Reforms” concerning the tax system as a whole to be presented

Ούτως ή άλλως, εμείς οι έλληνες (όχι όλοι προς τιμή μας), το βρίσκουμε ιδιαίτερα ευχάριστο να αντιγράφουμε... και συνήθως, κάνουμε κακές αντιγραφές, για τις οποίες είμαστε και υπερήφανοι!

Μέσα στο κλίμα αυτό λοιπόν, και με την ευκαιρία της τελικής... διαμόρφωσης το νέου οικονομικού διευθυντηρίου της χώρας(;), δημοσιεύω ένα μικρό δείγμα μέτρων μόνο της Ιαπωνικής Κυβέρνησης με σκοπό την οικονομική στήριξη των πολιτών της ούτως, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αξιοπρεπώς τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης που πλήττει και αυτούς, όπως κάθε οικονομία και κάθε νοικοκυριό.

Δεν θα κάνω κανέναν σχολιασμό... ελπίζω οι του οικονομικού επιτελείου απασχολούμενοι να "ρίξουν μια ματιά" τριγύρω μήπως και βρουν κάτι το ενδιαφέρον που θα μπορούσε ν' αντιστρέψει το κλίμα ανασφάλειας και απαισιοδοξίας που μας διακατέχει όλους...

Οπωσδήποτε δεν μπορεί να δοκιμάσει κανείς της οποιαδήποτε σύγκριση ανάμεσα στην ελληνική και ιαπωνική οικονομία όμως, υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία όπως σκέψεις και πολιτικές που θα μπορούσαν να ωφελήσουν χώρες σαν και τη δική μας,  οικονομίες καλλίτερα, πάντα μέσα στα πλαίσια του εφικτού.

Σχετικά, μπορείτε να διαβάσετε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο περιοδικό Highlighting Japan (τεύχος Δεκεμβρίου, 2008) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις...

Δεν υπάρχουν σχόλια: