Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Η συντεχνία


«Συντεχνία: (η) χαρακτηρισμός κάθε ενώσεως επαγγελματιών που στοχεύει αποκλειστικά στην προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου, αδιαφορώντας για το κοινωνικό σύνολο ή ακόμα και εις βάρος του.» Λεξικό Μπαμπινιώτη, Β έκδοση 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια: