Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008

Διαπολιτισμικό πιλοτικό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός,
Κωσταντινούπολη 17-31 Αυγούστου 2008
Αν σας ενδιαφέρει μία πρώτη γνωριμία με την τουρκική γλώσσα, τότε θα μπορούσατε να συμμετάσχετε στο σχετικό πιλοτικό διαπολιτισμικό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης που, στόχο έχει την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας των νέων μέσω της γλωσσικής και πολιτισμικής κατάρτισης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί στην Κωσταντινούπολη από την 17η έως και την 31η Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Στόχος του προγράμματος – το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα – είναι η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου ανάμεσα στους νέους από διαφορετικές χώρες του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου,που εκ των πραγμάτων φέρουν μαζί τους και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

Μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών και του διαλόγου, μπορεί να επιτευχθεί η κριτική κατανόηση άλλων πολιτισμών και άλλων λαών, με συνέπεια την αναβάθμιση των εννοιών της διεθνούς κατανόησης και συνεργασίας.

Όπως είναι προφανές, πέραν μιας πρώτης επαφής με την γλώσσα, το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε άλλους τομείς γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως η ιστορία, η πολιτική, η γεωγραφία,η θρησκεία και η καθημερινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τους ιστότοπους:
http://internationmusing.blogspot.com/2008/06/intercultural-turkish-language-and.html
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2008_call_turk_lang_course.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια: